Meno ir dizaino principai

click fraud protection

Meno ir dizaino elementai bei principai yra kalbos, kuria kalbame apie meną, pagrindas. meno elementai yra vaizdiniai įrankiai, kuriuos menininkas naudoja kurdamas kompoziciją. Tai yra linija, forma, spalva, vertė, forma, tekstūra ir erdvė.

meno principai atstovauti kaip menininkas naudoja meno elementus sukurti efektą ir padėti perteikti menininko ketinimus. Meno ir dizaino principai yra pusiausvyra, kontrastas, akcentavimas, judėjimas, raštas, ritmas ir vienybė / įvairovė. Šių principų naudojimas gali padėti nustatyti, ar paveikslas yra sėkmingas irar nebaigta tapyba.

Menininkas nusprendžia, kokius meno principus jis nori naudoti paveiksle. Nors menininkas gali nenaudoti visų dizaino principų viename kūrinyje, principai yra persipynę, o vieno naudojimas dažnai priklausys nuo kito. Pavyzdžiui, kurdamas akcentą, menininkas taip pat gali naudoti kontrastą arba atvirkščiai. Paprastai sutariama, kad sėkmingas paveikslas yra vieninga, kartu turėdami ir keletą įvairovė sukurta kontrastas ir 

instagram viewer
pabrėžimas; yra vizualiai subalansuotas; ir juda žiūrovo akis aplink kompoziciją. Taigi yra tai, kad vienas meno principas gali paveikti kito poveikį ir poveikį.

7 meno principai

Balansas nurodo vizualinį elemento svorį kompozicija. Tai jausmas, kad paveikslas jaučiasi stabiliai ir „jaučiasi teisus“. Disbalansas sukelia diskomforto jausmą žiūrovui.

Pusiausvyrą galima pasiekti 3 skirtingais būdais:

  1. Simetrija, kuriame abi kompozicijos pusės turi tuos pačius elementus toje pačioje padėtyje, kaip veidrodiniame vaizde, arba dvi veido puses.
  2. Asimetrija, kuriame kompozicija yra subalansuota dėl bet kurio meno elemento kontrasto. Pavyzdžiui, didelis apskritimas vienoje kompozicijos pusėje gali būti subalansuotas mažu kvadratu kitoje pusėje
  3. Radialinė simetrija, kuriame elementai yra vienodai išdėstyti aplink centrinį tašką, kaip stipinuose, išeinančiuose iš dviračio padangos stebulės.

Žr. Straipsnį, Balansas, keletas vaizdinių pavyzdžių, kaip meno elementai gali būti naudojami pusiausvyrai pasiekti.

Kontrastasyra skirtumas tarp meno elementų kompozicijoje, kad kiekvienas elementas būtų stipresnis kito atžvilgiu. Kontrastingi elementai, pastatyti vienas šalia kito, nukreipia žiūrovo dėmesį. Kontrasto zonos yra tarp pirmųjų vietų, į kurias atkreipiamas žiūrovo žvilgsnis. Kontrastą galima pasiekti gretinant bet kurį meno elementą. Neigiama / teigiama erdvė yra kontrasto pavyzdys. Papildomos spalvos, išdėstytos viena šalia kitos, yra kontrasto pavyzdys. Notanas yra kontrasto pavyzdys.

Pabrėžimasyra tada, kai menininkas sukuria kompozicijos sritį, kuri yra vizualiai dominuojanti ir atkreipia žiūrovo dėmesį. Tai dažnai pasiekiama kontrastu.

Judėjimas yra meno elementų naudojimo rezultatas, kad jie judintų žiūrovo akį aplink vaizdą ir jo viduje. Judesio pojūtį gali sukurti įstrižos arba kreivos linijos, realios arba numanomos, briaunos, erdvės iliuzija, pasikartojimas, energinis žymėjimas.

Raštas yra vienodas bet kurio meno elemento ar bet kurio jų derinio kartojimas. Viską galima paversti šablonu kartojant. Kai kurie klasikiniai modeliai yra spiralės, tinkleliai, pynimai. Skirtingų raštų tipų pavyzdžių ieškokite „Artlandia“ raštų dizaino žodynėlis. Populiari piešimo praktika yraZentangles, kurioje abstraktus arba reprezentacinis metodas yra padalintas į skirtingas sritis, kurių kiekvienoje yra unikalus modelis.

Ritmas yra sukurtas judesiu, implikuojamu per meno elementų pasikartojimą nevienodai, bet organizuotai. Tai susiję su ritmu muzikoje. Skirtingai nuo modelio, reikalaujančio nuoseklumo, ritmas priklauso nuo įvairovės.

Vienybė/Variety Norite, kad jūsų paveikslas jaustųsi vieningas, kad visi elementai patogiai derėtų. Per didelė vienybė sukuria monotoniją, per didelė įvairovė - chaosą. Jums reikia abiejų. Idealiu atveju norite, kad jūsų kompozicija domintų sritis ir vietas, kur pailsėtų jūsų akis.

instagram story viewer